Lokalen Chiro Sint-Bartel

'Chiroheem Korendries', Korendries 2, 9500 Geraardsbergen

Chiroheem KORENDRIES, Korendries 2, 9500 Geraardsbergen

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

 

* De prijs per overnachting voor jeugdverenigingen bedraagt 4 EUR per persoon, per nacht  met een minimumprijs van 160 EUR per nacht. Een waarborg van 100/200 EUR  is van toepassing voor respectievelijk een verblijf van een weekend / een verblijf van minstens 3 overnachtingen. Voornoemde prijzen zijn excl. gas, water en elektriciteit.

Vanaf 1 januari 2023 zal deze 5 EUR per persoon, per nacht bedragen en steeds kunnen stijgen gekoppeld aan het Indexcijfer der consumptieprijzen.

Andere jeugdgroepen (scholen,sportverenigingen, …) en groepen volwassenen betalen respectievelijk 5% en 15% extra op de prijs per overnachting.

 

*Een voorrangsboekingsperiode van 6 maanden is van toepassing voor jeugdverenigingen, dit met betrekking tot elke vakantieperiode. Andere groepen zoals scholen, sportverenigingen, familiegroepen, … kunnen slechts reserveren binnen de 6 maand vσσr de boekingsperiode.

____________________________________________________________

 

   De huurder verbindt zich ertoe zich te houden aan het hierna volgende reglement.

 

 

* Gesloten deuren en kasten dicht te laten.

 

* Schade aangebracht aan de lokalen, het terrein of het materiaal te melden en te vergoeden.

 

* De lokalen en slaapzalen achter te laten in de staat waar­in ze ter beschikking werden gesteld.

                                

* De keuken en gang zeker uit te schuren met zeepwater en de lokalen indien nodig te dweilen. De som van 7€ te betalen per lokaal of ruimte die niet werd gekuist zoals afgesproken.

 

* Niet te roken in de gebouwen en dit volgens het KB van 13 december 2005.

 

* Het is VERPLICHT EEN BEDOVERTREK te gebruiken m.b.t. de bedden in de slaapzaal.

 

* Geen bedden te verplaatsen of bij te plaatsen.

* De som te betalen van 2,5€ voor elk bed dat NIET op zijn plaats staat !!

* De som te betalen van 40€ voor elke beschadigde matras.

* De som te betalen van voor elke vuile matrasbeschermer

* De som te betalen van 15€ voor elke beschadigde of verdwenen matrasbeschermer

* De som te betalen van 25€ per schade aan het gras vb put, brandplek

* De som te betalen van 100€ voor verlies van de sleutel

* De som te betalen van 7€ per niet gekuist lokaal

* De som te betalen van 20€ voor beschadiging in de keuken of per verdwenen attribuut 

* De som te betalen van 2€ voor breuk van bestek

 

* Geen kampvuur of enig ander open vuur te houden zonder toelating van de brandweer. Vuur mag enkel in de vuurschaal.  Alle verantwoordelijkheid blijft voor de huurders. De vuren moeten dan uitsluitend met water worden geblust. De as en houtskool moeten gestort worden op de voorziene plaats bij het verlaten van het heem.

 

* Geen putten of kuilen  te graven in de grasweide

 

* Geen lawaai te maken buiten en rond het heem vanaf 22 uur tot 07 uur.

 

* De weg, gelegen voor het heem, steeds vrij te houden, en het laden en lossen zo vlug mogelijk te laten geschieden.

 

* Het vuilnis sorteren volgens geldende methode bij uw verblijf (zie hiervoor het reglement m.b.t. het sorteren van afval in het heem).

 

* De gasvuren, tafels, kasten en wasbekkens steeds goed te reinigen.

 

* Het bestek en keukenmateriaal enkel gebruiken voor voedingswaren.

 

* De wasplaats te eerbiedigen als wasplaats.

 

* De toiletten regelmatig goed te kuisen en zeker niet te veel papier te gebruiken.

 

* Geen stokken of stenen achter te laten in het gras!

 

* De nooduitgang enkel te gebruiken in geval van nood!

 

* Voor het oneigenlijk gebruik van of het schade toebrengen aan rookdetectoren met beschermkooi, noodverlichting, brandblussers, brandhaspels, brandsirene, pictogrammen en de nooduitgangen zal een boete van 100 EUR worden aangerekend, ongeacht het feit of er al dan niet schade aan voornoemde voorwerpen werd aangebracht. In geval van schade vergoedt de huurder de aangebrachte schade (schadevergoeding wordt berekend na aftrek van de boete indien de schade groter is dan 100 EUR).

 

* De technische ruimte is niet toegankelijk voor de huurder.